En kund frågade oss ”Varför tuggar vi våra hårddiskar egentligen?”.

Bra fråga! Som vanligt beror svaret på din egen organisation och vilken information ni hanterar.

Det korta svaret är: det kan aldrig bli fel med mekanisk destruktion.

Tillvägagångssätt

Första steget för er är att bestämma vilken information som behöver destrueras samt i förekommande fall förhålla er till gällande regelverk/ branschstandarder.

Nästa steg är att avgöra om lagringsmedierna kan lämna den egna säkerhetszonen / organisationen, kort sagt kan lagringsmedierna skickas?

Vår metod

Vi på RödSvart har valt mekanisk destruering då den metoden inte kräver tid eller kunskap av kundens organisation för att avgöra om exakt hur hårddisken är hanterad. Vid mekanisk destruktion syns resultatet för alla kategorier av medarbetare.

En fördel med maskinen som vi använder oss av är att den går in genom vanliga dörrar och kommer nära verksamheten som har behovet. Den har dessutom inbyggda mekanismer för spårbarhet av vilka hårddiskar som har förstörts.

För de flesta andra metoder krävs det en teknisk verifiering av resultatet, åtminstone på en delmängd av hårddiskarna. Om man använder sig av t.ex. överskrivning så behöver organisationen innan man börjar bestämma vad som ska hända med de lagringsmedier som inte får OK av programvaran, då måste ändå mekanisk destruktion användas för de hårddiskar som den valda metoden inte klarar av. Däremot kan överskrivning vara ett alternativ för organisationen om de vill återanvända dyra lagringsmedier.

Slutsats

Mekanisk destruktion är helt enkelt den säkraste och tydligaste metoden, som är enkel att verifiera och där det inte spelar någon roll i vilket skick hårddiskarna är innan destruktionen påbörjas.

Har du frågor så kontakta oss för mer information!

Tre förstörda hårddiskar i olika fragmentstorlek

Vill ni läsa mer om varför så rekommenderar vi:

https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=50819

SS-EN ISO/IEC 27040:2016 som finns att köpa hos SIS

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_erasure