Alexander Resin, VD
Mathias Eriksson, vice VD

Företaget grundades 2012 av Mathias Eriksson och Nina Rothman som drev bolaget i 2,5 år. 2014 gjordes en fusion med ett antal andra bolag och arbetet bedrevs i den konstellationen fram till våren 2016. Ett nytt bolag startades och vissa delar av verksamheten flyttades tillbaka till ursprungsbolaget. Bolaget drevs tidigare under ett annat namn, och under våren 2019 bytte vi namn till RödSvart AB.