RödSvart erbjuder ett antal tjänster, men vårt fokus är konsulttjänster inom IT-säkerhet och säker nätverkskommunikation för i huvudsak myndigheter.

Våra tekniska konsulter är erfarna, och vi kan hjälpa er från designfasen, genom utveckling och testning, till driftsättning, förvaltning och support. Förutom de tekniska konsulttjänsterna kan vi projektledning och informationssäkerhet.

I samband med de konsulttjänster erbjuder vi även försäljning, konfiguration, transport och installation av hårdvara.

Vi har även tjänster inom säker destruktion av datamedia, se vår separata sida om dessa tjänster.